Noodnummers Menu

Dagcentrum

Het dagcentrum is een plaats waar mensen die de motivatie hebben om verandering in hun leven te brengen, worden opgevangen, behandeld en begeleid.

Opvang, behandeling en begeleiding voor personen met een verslaving aan alcohol, drugs en/of medicijnen.


Voorstelling

Ons dagcentrum biedt ambulant begeleidingswerk. U komt minimaal 18 uur per week naar het centrum maar blijft wel thuis wonen. De begeleiding is individueel maar kadert binnen een gemeenschappelijke context. De omkadering en begeleiding worden...
Meer weten hierover

Doelpubliek

Het dagcentrum biedt opvang voor volwassen mannen en vrouwen die werkonbekwaam zijn en verslaafd zijn aan drugs, alcohol en medicijnen. Het centrum vangt mensen op die bezorgd zijn over hun relatie met deze middelen en voor wie het dagelijks leven...
Meer weten hierover

Newsletter

Als u wilt worden op de hoogte gehouden van de activiteiten van het platform