Noodnummers Menu

Dagcentrum

Privacybeleid Rechten van de gebruikers/begunstigden/patiënten/werknemers


Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens ?

Recht op toegang: u heeft het recht om kennis te nemen van de gegevens die wij over u bewaren en na te gaan voor welke doeleinden deze gebruikt worden.

Recht op rectificatie: u heeft het recht om rectificatie van uw onjuiste persoonsgegevens en vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen.

Recht op gegevenswissing of recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij kunnen de wissing of beperking van de verwerking weigeren van gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een wettelijke verplichting.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens door te geven aan een andere structuur, een andere professional van uw keuze.

Recht van bezwaar: u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en gerechtvaardigde redenen. U kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een wettelijke verplichting.

Recht op intrekking van de toestemming: indien de verwerking van de persoonsgegevens gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, dan heeft u het recht om deze toestemming in te trekken.

Ons privacybeleid kan worden geraadpleegd op onze website

Newsletter

Als u wilt worden op de hoogte gehouden van de activiteiten van het platform